Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Nieuws

Respijtzorg van theorie naar mantelzorgondersteuning op 5, 6 en 7 februari in Landerd.

Ook nu weer was er veel belangstelling voor het mantelzorgcafé van mantelzorgers, professionals en belangstellenden. Door dhr. Wilco Kruijswijk van ‘Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier’,  werd een boeiende en informatieve presentatie verzorgd. Er werd vooral gesproken over het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger en het kunnen herkennen hiervan maar ook over de positieve momenten die de mantelzorg met zich meebrengt. Vervolgens vertelde een mantelzorger uit eigen ervaring. Hierdoor werd de gegeven informatie door dhr. Kruijswijk herkenbaar, zowel de positieve als minder positieve ervaringen. In de daaropvolgende discussie werd uitvoerig stilgestaan bij de problemen die ontstaan wanneer de mantelzorger te lang wacht met het  vragen om hulp, ondersteuning en ook zeer zeker het bespreken van de zorgbelasting met familieleden. Zowel de aanwezige gemeentelijke WMO consulente, wijkverpleegkundige als de cliëntenondersteuner signaleerden dit probleem.  Het aanvragen en vervolgens kunnen ontvangen van respijtzorg blijkt een groot probleem. De Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en WMO sluiten onvoldoende en soms helemaal niet op elkaar aan. Met als gevolg dat de noodzakelijke hulp of opvang op korte termijn niet geregeld kan worden. Wanneer men een aanvullende zorgverzekering  heeft afgesloten, is het raadzaam om na te kijken of respijtzorg daarin is opgenomen zodat dit een mogelijke oplossing kan bieden.

Een overzicht van Respijt- of vervangende zorg hebben de wijkverpleegkundigen van Reek, Schaijk en Zeeland geprobeerd samen te stellen. Desgewenst kunt u dit bij hen opvragen. Voor alle informatie m.b.t. ondersteuning bij zorg en zorgaanvraag kunt u contact opnemen met de Wmo-consulent van de gemeente, de cliëntondersteuner dhr. Wim van Dalen tel. 06-12717761 of een mantelzorgmakelaar en natuurlijk ook bij de wijkverpleegkundige van de Zorgcoöperatie Schaijk, Toos Franken 06-30104816. We kijken terug op een goed mantelzorgcafé en hopen u bij het volgende mantelzorgcafé in mei te ontmoeten.  

Werkgroep Mantelzorgcafé van de Zorgcoöperatie Schaijk,

Kitty vd Wijst Henda Spanjers en Ineke Kusters

Nieuws

Dementie

Zorgen in de beleving / in de wereld van de ander. Wat gebeurt er achter de voordeur?

Hoe ga ik er mee om, hoe los ik dat op?

”Belevingsgerichte zorg”

Maandag 26 maart 2018

“Onder de Linde”

van 13.30 - 16.00 uur

In samenwerking met Brabantzorg en Pantein

Nieuws

Openhartig over de overgang - 17 februari Onder de Linde

Vind je het fijn om meer informatie te krijgen tijdens een informele en gezellige bijeenkomst?

Meld je dan aan voor 17 februari. We vinden het leuk als je erbij bent.

Anja, Bianca en Toos (entree is gratis)

Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Nieuws

Verrassing voor diamanten bruidspaar Van Kester

SCHAIJK - Koos en Annie van Kester uit Schaijk vierden in december dat ze al zestig jaar getrouwd zijn. Ter ere van hun diamanten huwelijk kwam burgemeester Marnix Bakermans toen bij het echtpaar op de koffie. Daar zijn geen foto's van gemaakt. Annie liet tijdens een bezoek aan Onder de Linde weten dit heel jammer te vinden. Daarom hadden een paar vrijwilligers het plan opgepakt om vaste gasten Koos en Annie alsnog te verrassen.

29-1-2018 om 08:16 Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

Lees meer op Arena Lokaal.

Agenda

Uitnodiging Mantelzorgcafé 2018

Respijtzorg van theorie naar mantelzorgondersteuning


Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning op een breed terrein. In de Wmo 2015 zet de overheid in op het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers.
Respijtzorg is het tijdelijk of volledig overnemen van de zorg van een mantelzorger zodat deze even wat ‘lucht’ heeft. Dat er nu weinig gebruik van wordt gemaakt, komt veelal door onbekendheid. Aandacht voor voorlichting over respijtzorg door gemeente, huisartsen, maar ook zorg- en welzijnsorganisaties, is hard nodig om deze belemmerende factor weg te nemen. Als Zorgcoöperaties in Landerd willen we daarom de Respijtzorg onder de aandacht brengen van alle inwoners en zorgverleners van jong tot oud.
Tijdens dit Mantelzorgcafé komt sociaal wetenschapper Wilco Kruijswijk ons informeren over respijtzorg. Theorie- en praktijkvoorbeelden worden besproken. Wilco Kruijswijk was werkzaam bij Movisie (het expertisecentrum mantelzorgondersteuning).