Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Nieuws

Ontspannen in de natuur

Er is veel voorwerk verricht voor het mantelzorgcafe van 28 mei 2018.

De werkgroep mantelzorgcafe Landerd wilde graag iets aanbieden waardoor de mantelzorgers zich eens konden ontspannen. 

Na enig brainstormen, stelde Mieke van Gerwen voor om een presentatie te geven over haar grote hobby als gids van de IVN in de Maashorst. Het ontstaan, de biodiversiteit, de "bewoners" . Hoe herken je de horsten en slenken. Droge, natte gebieden. Hoe kan het nou dat het lager gelegen gebied droger is dan het hoger gelegen gedeelte??? 

Zo dichtbij en zo onbekend bij velen.          

Er waren mantelzorgers, mensen met en zonder beperking uitgenodigd en geïnterviewd tijdens hun wandeling, ritje op de fiets of met hulpmiddel in de Maashorst, door leden van de werkgroep.  Landerd TVhad alles opgenomen en er een mooie samenhangende film van gemaakt van ongeveer 45 minuten. 

Het resultaat mocht er zijn. De aanwezigen werden goed geïnformeerd en gestimuleerd om een kijkje te nemen in die mooie Maashorst. Na afloop kreeg men een wandel- of fietskaart cadeau. Ook werd het tijdschrift de Mantelzorger uitgereikt en de Toeristische gids "De Maashorst". De kaart van ommetje dorpskern Schaijk en Zeeland en Reek werden ook uitgedeeld.                                                                                                                                  Het Mantelzorgcafe gemist…..vraag bij de werkgroep Mantelzorg naar bovengenoemde komwandelingen, tijdschrift Mantelzorger of Toeristische gids.

Er is tenslotte ook gevraagd wie er als ervaringsdeskundige mee wil doen aan de pilot om routes te testen voor rolstoel, scootmobiel of hulpfiets in de Maashorst . Als proef is er een rolstoelwandelkaart gemaakt, samen met de Kerngroep Mensen met een Lichamelijke Beperking. Opgeven en informatie bij Mieke van Gerwen : tel. 0486-411332. 

Mieke en Gerrit van de Laar bedankt voor het vele werk. Het was een waardevolle avond.

Werkgroep Mantelzorgcafé Schaijk. Kitty, Henda en Ineke.

Zcs 1
Zcs 2
Zcs Hoofd
Zcs 3
Zcs 4

Elly Bens en Sjanet Heins zetten zich in voor vluchtelingen op Lesbos

Elly Bens, een Nederlandse die zich samen met haar partner Sjanet Heins  op Lesbos inzet voor de vluchtelingen.

Elly zegt: “Het mooie van Lesbos is dat iedereen erheen kan: als bewoner, als toerist, als passant. Ook de vluchtelingen hebben dit eiland onder de Turkse kust ontdekt, en die zijn dus ook welkom.

In het begin was het een beetje onhandig, omdat iedereen het gevoel had graag te willen komen en dat waren er meteen ruim een half miljoen. Dat moest gestroomlijnd worden.”

Elly (van origine een Landerdse, Schaijkse) weet nu dat er eind mei een zeecontainer van 40feet vanaf Nederland naar Lesbos vertrekt.

Elly en Sjanet kunnen dus aan de slag met het inzamelen van spullen.

Zij mogen uitsluitend voor handdoeken en washandjes zorgen.

Graag wil ik hun fantastische werk ondersteunen.

Alleen kan ik natuurlijk niets, maar samen kunnen wij ALLES.

Wilt u Elly en Sjanet steunen?

Breng dan handdoeken en washandjes mee naar het Hofke 2.

Ik zorg dat ze op de goede plek komen.

Met vriendelijke groeten,

Toos Franken,  wijkverpleegkundige 

Zorg coöperatie Schaijk

Mobiel bereikbaar 06 3010 4816

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bedankje!

Dag lieve vrijwilligers,

Ik ben oprecht blij dat er zoveel Schaijkse mensen zich inzetten voor de andere Schaijkse mens!.

Ik geloof in de kracht van al deze vrijwilligers en ervaar dat jullie elkaar waard zijn.

Heel hartelijk dank voor de bijzondere bijdrage die jullie ieder op jullie eigen manier aan de Zorg coöperatie Schaijk leveren.

De wereld, maar zeker het plekje Schaijk, is een betere plek  met jou erin.

Toos Franken,

wijkverpleegkundige ZCS

Nieuws

Respijtzorg van theorie naar mantelzorgondersteuning op 5, 6 en 7 februari in Landerd.

Ook nu weer was er veel belangstelling voor het mantelzorgcafé van mantelzorgers, professionals en belangstellenden. Door dhr. Wilco Kruijswijk van ‘Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier’,  werd een boeiende en informatieve presentatie verzorgd. Er werd vooral gesproken over het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger en het kunnen herkennen hiervan maar ook over de positieve momenten die de mantelzorg met zich meebrengt. Vervolgens vertelde een mantelzorger uit eigen ervaring. Hierdoor werd de gegeven informatie door dhr. Kruijswijk herkenbaar, zowel de positieve als minder positieve ervaringen. In de daaropvolgende discussie werd uitvoerig stilgestaan bij de problemen die ontstaan wanneer de mantelzorger te lang wacht met het  vragen om hulp, ondersteuning en ook zeer zeker het bespreken van de zorgbelasting met familieleden. Zowel de aanwezige gemeentelijke WMO consulente, wijkverpleegkundige als de cliëntenondersteuner signaleerden dit probleem.  Het aanvragen en vervolgens kunnen ontvangen van respijtzorg blijkt een groot probleem. De Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en WMO sluiten onvoldoende en soms helemaal niet op elkaar aan. Met als gevolg dat de noodzakelijke hulp of opvang op korte termijn niet geregeld kan worden. Wanneer men een aanvullende zorgverzekering  heeft afgesloten, is het raadzaam om na te kijken of respijtzorg daarin is opgenomen zodat dit een mogelijke oplossing kan bieden.

Een overzicht van Respijt- of vervangende zorg hebben de wijkverpleegkundigen van Reek, Schaijk en Zeeland geprobeerd samen te stellen. Desgewenst kunt u dit bij hen opvragen. Voor alle informatie m.b.t. ondersteuning bij zorg en zorgaanvraag kunt u contact opnemen met de Wmo-consulent van de gemeente, de cliëntondersteuner dhr. Wim van Dalen tel. 06-12717761 of een mantelzorgmakelaar en natuurlijk ook bij de wijkverpleegkundige van de Zorgcoöperatie Schaijk, Toos Franken 06-30104816. We kijken terug op een goed mantelzorgcafé en hopen u bij het volgende mantelzorgcafé in mei te ontmoeten.  

Werkgroep Mantelzorgcafé van de Zorgcoöperatie Schaijk,

Kitty vd Wijst Henda Spanjers en Ineke Kusters

Agenda

Uitnodiging Mantelzorgcafé 2018

Respijtzorg van theorie naar mantelzorgondersteuning


Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning op een breed terrein. In de Wmo 2015 zet de overheid in op het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers.
Respijtzorg is het tijdelijk of volledig overnemen van de zorg van een mantelzorger zodat deze even wat ‘lucht’ heeft. Dat er nu weinig gebruik van wordt gemaakt, komt veelal door onbekendheid. Aandacht voor voorlichting over respijtzorg door gemeente, huisartsen, maar ook zorg- en welzijnsorganisaties, is hard nodig om deze belemmerende factor weg te nemen. Als Zorgcoöperaties in Landerd willen we daarom de Respijtzorg onder de aandacht brengen van alle inwoners en zorgverleners van jong tot oud.
Tijdens dit Mantelzorgcafé komt sociaal wetenschapper Wilco Kruijswijk ons informeren over respijtzorg. Theorie- en praktijkvoorbeelden worden besproken. Wilco Kruijswijk was werkzaam bij Movisie (het expertisecentrum mantelzorgondersteuning).