Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Verslag Mantelzorgcafé oktober 2018

Verslag mantelzorgcafe oktober 2018: Mantelzorg en wonen.

Op 4 oktober j.l. mochten we in onder de Linde  dhr. Godfried Joosten en Mw. Stefanie van der Burgt ontvangen .

Dhr. Joosten vertelde over de landelijke wet en regelgeving met betrekking tot bouwbesluit omtrent het realiseren van een mantelzorgwoning. De nieuwste bouwverordening dateert uit 2012. 

Er zijn 3 opties:

  1. inwoning, daarbij wordt ook een mantelzorgwoning bij hoofdwoning bedoeld
  2. kangoeroewoning
  3. bij elkaar in de buurt wonen
  4. mantelzorgwoning, los van hoofdwoning of aan bestaande woning vast. Bestaande bijgebouwen mogen meestal vergunningsvrij omgebouwd worden tot mantelzorgwoning. Regel: er mogen maar 2 personen in wonen, maar ook de zorgververlener kan erin wonen en de zorgvrager in hoofdwoning. Als de mantelzorg stopt, stopt ook de mantelzorgwoning! Men moet dan de mantelzorgwoning dusdanig " slopen" , dat het weer een onderdeel wordt van de hoofdwoning.
  5. Kangoeroewoning is een combinatie van 2 aparte woningen met een tussendeur die op slot kan.

Let wel !! bestaande woning splitsen of mantelzorgwoning bijplaatsen, kan gevolgen hebben voor het inkomen / uitkering. Denk aan bv AOW voor alleenstaande die AOW voor samenwonenden wordt, huursubsidie, zorgtoeslag, OZB, rioolheffing en andere belastingen.

  1. Bij sommige gemeenten krijg je urgentieverklaring als je bij de zorgvrager in de buurt wilt gaan wonen, maar dat is niet het geval in de gemeente Landerd!

Mw. van der Burgt, casemanager vergunningen van de gemeente Landerd, vertelde hoe e.e.a. in Landerd is uitgewerkt: Is ook op te zoeken op site gemeente Landerd. Het omgevingsbesluit van 2014/ 2015 geldt in Landerd, die bevat de definitie van een mantelzorgwoning. Er is gesproken over een aanbouw van een mantelzorgwoning, die moet 1 meter achter voorgevel hoofdwoning beginnen. Is maximaal voor 2 personen en vergunningsvrij.  Een losse mantelzorgwoning mag maximaal 25 meter uit hoofdwoning staan en een maximale oppervlakte hebben van 80 m2. Mag 6 meter hoog zijn, maar bovenverdieping mag niet bewoond worden. Het moet liefst een constructie zijn die gemakkelijk is te verwijderen. In het buitengebied, waar meer ruimte zou zijn, mag de mantelzorgwoning 100 m2 zijn, maar dat is ook weer afhankelijk van andere bijgebouwen.  De mantelzorgwoning krijgt dan hetzelfde huisnummer als hoofdwoning alleen met toevoeging M. U kunt dan wel een extra vuilcontainer aanvragen.

Advies van beide sprekers. Als u plannen hebt om een mantelzorgwoning te realiseren, loop dan eerst bij de gemeente binnen en in geval van huurwoning bij uw verhuurder en bekijk samen wat bij u in de gemeente mogelijk is. Ook de WMO consulent kan u daarbij behulpzaam zijn. Er is gesproken over legeskosten, verplichting om binnen 16 weken te melden aan gemeente, nadat mantelzorgwoning leeg komt. Er kan daarbij een uitzondering gemaakt worden om tot 1 jaar de tijd te krijgen om te "ontmantelen" .

Mw. Johanna van Mun uit Schaijk, was aanwezig als voorzitter van huurdersbelangen Landerd. Zij gaf goede tips en adviezen.

Al met al een zeer interessant onderwerp om wat meer over te weten. Je weet tenslotte maar nooit waar je nog voor komt te staan. Jammer dat er niet meer mantelzorgers op afgekomen zijn.

Namens het mantelzorgcafe  Henda Spanjers, Kitty vd Wijst en Ineke Kusters.