Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Nieuws

Mantelzorg café 15 mei 2017

Terugblik Mantelzorg café ;  Veel belangstelling voor Zorgtechnologie.

Er was veel belangstelling voor het Mantelzorgcafé op 15 mei 2017 “Onder De Linde”, met het thema Zorgtechnologie. In de drie kernen van Landerd werden belangstellenden geïnformeerd over de mogelijkheden van ‘Zorgrobotica’. Hierbij wordt door het inzetten van een robot de mantelzorg ondersteund om zo de eenzaamheid te verminderen.

Het was verrassend dat er een echte robot aanwezig was; Vincent, een sprekende robot die zichzelf voorstelde en de aanwezigen welkom heette.                                               Robot Vincent wordt momenteel gebruikt als lesmateriaal. Studenten integreren in hun opleidingen zorglessen en lessen in techniek, dit leidt zelfs tot nieuwe opleidingen aldus Paul Bekkers, docent bij het ROC te Veghel.

Er volgde een documentaire waarin de robot Alice, de hoofdrol speelde. Hierdoor kreeg men zicht op de richting waarin de zorgtechnologie zich momenteel ontwikkelt.               De Vrije Universiteit ontwikkelde robot Alice. Doordat Alice wordt ingezet bij ouderen, worden gebruikers betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden bij deze robot. Hierdoor probeert men de eenzaamheid te verminderen. Maar zorg blijkt toch altijd een samenspel van menselijke zorg die ondersteund kan worden door techniek. 

Na de pauze gingen de aanwezigen in subgroepen in gesprek. Vanuit ervaring en ideeën kwam men tot het formuleren van een aantal vragen en onderwerpen die verder uitgewerkt  gaan worden door de Werkgroep Mantelzorgcafé. Mocht u nog ideeën, voorstellen of vragen hebben dan horen we dat graag van u.

Het is de bedoeling om bij een volgend Mantelzorgcafé hier verder op in te gaan. Op deze wijze wordt geprobeerd om de ontwikkelingen in de zorgtechnologie te volgen, om de burgers van Landerd hierbij te betrekken en gestelde vragen te beantwoorden.

De werkgroep mantelzorgcafé kan terug  kijken op een informatieve en waardevolle middag. Met dank ook aan wijkverpleegkundige Marjon Wegman en de gastvrouwen van de zorgcoöperatie, die deze bijeenkomst mede mogelijk hebben gemaakt.

“Zorgtechnologie” als thema voor het Mantelzorgcafé bleek een goede keuze te zijn geweest.

                            

Werkgroep Mantelzorgcafé.

Ineke Kusters

Kitty van der Wijst

Henda Spanjers.