Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Agenda

Uitnodiging Mantelzorgcafé 2018

Respijtzorg van theorie naar mantelzorgondersteuning


Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning op een breed terrein. In de Wmo 2015 zet de overheid in op het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers.
Respijtzorg is het tijdelijk of volledig overnemen van de zorg van een mantelzorger zodat deze even wat ‘lucht’ heeft. Dat er nu weinig gebruik van wordt gemaakt, komt veelal door onbekendheid. Aandacht voor voorlichting over respijtzorg door gemeente, huisartsen, maar ook zorg- en welzijnsorganisaties, is hard nodig om deze belemmerende factor weg te nemen. Als Zorgcoöperaties in Landerd willen we daarom de Respijtzorg onder de aandacht brengen van alle inwoners en zorgverleners van jong tot oud.
Tijdens dit Mantelzorgcafé komt sociaal wetenschapper Wilco Kruijswijk ons informeren over respijtzorg. Theorie- en praktijkvoorbeelden worden besproken. Wilco Kruijswijk was werkzaam bij Movisie (het expertisecentrum mantelzorgondersteuning).

U bent van harte welkom op dit mantelzorgcafé, ook al bent u zelf (nog) geen mantelzorger.
En zeker de professionals in de zorg willen we in dit mantelzorgcafé graag ontmoeten. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. U bent welkom op

Maandag 5 februari - 14.00-16.00 uur - ‘Onder de Linde’ Schaijk

Dinsdag 6 februari -  19.30-21.30 uur - ‘De Babbelaer’ Reek 

Woensdag 7 februari - 14.00-16.00 uur - ‘De Garf’ Zeeland
 
Mocht u hulp nodig hebben om mantelzorgvervanging te regelen, neem dan contact op met de zorgcoöperatie in uw woonplaats.

 
Download: Flyer