Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Nieuws

Ontspannen in de natuur

Er is veel voorwerk verricht voor het mantelzorgcafe van 28 mei 2018.

De werkgroep mantelzorgcafe Landerd wilde graag iets aanbieden waardoor de mantelzorgers zich eens konden ontspannen. 

Na enig brainstormen, stelde Mieke van Gerwen voor om een presentatie te geven over haar grote hobby als gids van de IVN in de Maashorst. Het ontstaan, de biodiversiteit, de "bewoners" . Hoe herken je de horsten en slenken. Droge, natte gebieden. Hoe kan het nou dat het lager gelegen gebied droger is dan het hoger gelegen gedeelte??? 

Zo dichtbij en zo onbekend bij velen.          

Er waren mantelzorgers, mensen met en zonder beperking uitgenodigd en geïnterviewd tijdens hun wandeling, ritje op de fiets of met hulpmiddel in de Maashorst, door leden van de werkgroep.  Landerd TVhad alles opgenomen en er een mooie samenhangende film van gemaakt van ongeveer 45 minuten. 

Het resultaat mocht er zijn. De aanwezigen werden goed geïnformeerd en gestimuleerd om een kijkje te nemen in die mooie Maashorst. Na afloop kreeg men een wandel- of fietskaart cadeau. Ook werd het tijdschrift de Mantelzorger uitgereikt en de Toeristische gids "De Maashorst". De kaart van ommetje dorpskern Schaijk en Zeeland en Reek werden ook uitgedeeld.                                                                                                                                  Het Mantelzorgcafe gemist…..vraag bij de werkgroep Mantelzorg naar bovengenoemde komwandelingen, tijdschrift Mantelzorger of Toeristische gids.

Er is tenslotte ook gevraagd wie er als ervaringsdeskundige mee wil doen aan de pilot om routes te testen voor rolstoel, scootmobiel of hulpfiets in de Maashorst . Als proef is er een rolstoelwandelkaart gemaakt, samen met de Kerngroep Mensen met een Lichamelijke Beperking. Opgeven en informatie bij Mieke van Gerwen : tel. 0486-411332. 

Mieke en Gerrit van de Laar bedankt voor het vele werk. Het was een waardevolle avond.

Werkgroep Mantelzorgcafé Schaijk. Kitty, Henda en Ineke.

Zcs 1
Zcs 2
Zcs Hoofd
Zcs 3
Zcs 4