‘Het voelde gelijk vertrouwd’

‘Het voelde gelijk vertrouwd’

Sinds dit voorjaar kunnen mantelzorgers die zorg dragen voor een naaste met een vorm van dementie een beroep doen op de inzet van een vrijwilliger van de Zorgcoöperatie Schaijk. Zorgen voor een naaste met dementie is zwaar. De achteruitgang in het functioneren van de persoon met dementie en de veranderingen in het gedrag, maken dat veel mantelzorgers het moeilijk hebben. Zeker in een verder stadium als de zorg intensiever wordt en nabijheid noodzakelijk is.

Dit leidde bij de Zorgcoöperatie Schaijk tot het initiatief een ‘bezoekgroep plus’ te beginnen. De zogenaamde ‘bezoekgroep plus’ bestaat uit een aantal integere vrijwilligers die affiniteit en feeling hebben in het omgaan met mensen met geheugenproblemen. Een vast gezicht dat de mantelzorgtaken even van u waarneemt. “Het contact met de vrijwilliger voelde gelijk vertrouwt”, geeft een mantelzorger terug. Het is voor mij heel waardevol dat er iemand bij mijn man is. “De twee uurtjes dat ik weg ben voelen voor mij als een klein uitstapje.”

Een vast gezicht dat u en uw naaste beter leert kennen, terwijl u uw bezigheden buiten de deur kunt voortzetten. We realiseren ons hoe belangrijk dat voor u kan zijn.

We gaan vaak een stukje rijden en onderweg koffie drinken, vertelt een vrijwilliger. “Ik zie meneer genieten en daar geniet ik weer van”. Daar doe ik het voor. Maar ook een spelletje, een rondje wandelen is mogelijk zodat u een avondje naar de bioscoop kan of het wekelijkse bridgen weer kunt oppakken.

Mocht u zorg dragen voor een naaste met een vorm van dementie en wilt u gebruik maken van deze dienst dan kunt u contact opnemen met Hilda de Jongh, wijkverpleegkundige Zorgcoöperatie Schaijk. Bereikbaar op tel. 06 30 10 48 16 of mailen naar wijkverpleegkundige@zorgcooperatieschaijk.nl

Deel dit bericht

Scroll naar boven