Jaarplan 2020

We hebben zorgvuldig teruggekeken op het jaar 2019 en hernieuwde plannen en doelen gesteld voor 2020. In dit jaarplan zullen we belichten wat we hebben gedaan en wat we de komende tijd onze aandacht gaan geven.

Namens het bestuur bedank ik alle leden voor hun vertrouwen in ons, de koers en in elkaar. We zetten ons samen met ruim tachtig vrijwilligers in om de leefbaarheid in ons dorp te vergroten. Inwoners met elkaar verbinden en iedereen vanuit zijn kracht zien en benaderen: daarin zijn we sterk. Ik wil nadrukkelijk onze dank uitspreken aan al deze vrijwilligers, want zij maken dit met elkaar mogelijk.

Nabijheid, solidariteit, daadkracht en draagkracht is waar het om gaat wanneer we streven naar een prettig leefklimaat waar mensen oog hebben voor zichzelf en voor elkaar. Dat maken we bij de zorgcoöperatie meer dan waar.
Het aantal diensten dat we mogelijk maken en het bereik dat we daarmee hebben, groeit nog steeds. Dat laat nog maar nog maar eens zien hoe groot de bereidheid in ons dorp is om ervoor en met elkaar te zijn.

Komend jaar willen we graag nieuwe leden verwelkomen. Leden van alle leeftijden, nieuwkomers en inwoners die al langer in Schaijk wonen. Welzijn gaat ons allemaal aan. Nabijheid, solidariteit en zelf-regie zijn kernwaarden die in alle levensfases waardevol en van betekenis zijn. Ik nodig daarom ook iedereen uit lid te worden voor € 20,- per jaar. Door te groeien in ledenaantal en een meer diverse groep te kunnen vertegenwoordigen, zullen we draagkrachtiger zijn voor nieuwe initiatieven. Dit zal nog maar eens duidelijk maken wat we in Schaijk zelf kunnen organiseren en waar we gefaciliteerd en ondersteund dienen te worden.

Mocht dit jaarplan vragen openlaten of oproepen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze leden nodigen we van harte uit voor onze algemene ledenvergadering op 4 juni 2020.

Hartelijke groet,
Debbie Koning
Voorzitter Zorgcoöperatie Schaijk

Deel dit bericht

Scroll naar boven