Onze Zorgcooperatie heeft een nieuwe voorzitter

Op onze laatste Algemene Ledenvergadering heeft Bianca Verkuijlen aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie binnen de ZCS en derhalve ook haar voorzitterschap beëindigd.

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat in de bestuursvergadering van 5 juni 2019 het bestuur uit haar midden een nieuwe kandidaat voor deze functie heeft voorgedragen in de persoon van Debbie Koning. Na haar bereidverklaring deze functie te willen aanvaarden is zij met algemene stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter van de Zorgcoöperatie Schaijk.

Wilt u graag informeel kennismaken met onze nieuwe voorzitter dan is daartoe de gelegenheid op zaterdag 29 juni om 11.00 in het ontmoetingscentrum “Onder de Linde” aan het Hofke 2 in Schaijk.

Deel dit bericht

Scroll naar boven