Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundige als zichtbare schakel in Schaijk. In 2013 is de zorg coöperatie gestart met  het project “Alleen Samen”.  Door de participatiemaatschappij moet er steeds mee zelf opgelost worden.  Dat kun je niet alleen, samen kunnen we echter veel!. Het bestuur wilde daarbij een onafhankelijke professional aan het werk hebben. Dit is een wijkverpleegkundige geworden die dichtbij en vanuit de burger van Schaijk kan werken.

Preventiewerker jeugd

Binnen de Gemeente Landerd ben ik met ingang van 1 januari 2017 aan het werk als Preventiewerker Jeugd. Inmiddels ben ik nu een paar maanden binnen Schaijk actief. Nog steeds is de Preventiewerker Jeugd een nieuw te vormen functie binnen Landerd. Hoe deze gevormd wordt is vooral afhankelijk van de input die ik krijg van jou als inwoner van Schaijk.