Bezoekdienst

Logo bezoekdienst Schaijk

De Bezoekdienst Schaijk  is ontstaan door de samensmelting tussen de reeds bestaande bezoekdiensten van de Zorgcoöperatie, de parochie en de Zonnebloem.

De bezoekdienst is een dienst voor jong of oud, alleenstaande of samenwonende inwoners van Schaijk, die daar behoefte aan hebben. Dit moet vereenzaming en uitgesloten raken van sociale contacten voorkomen.

Soms heeft iemand, die bijvoorbeeld alleen is, behoefte aan een bezoekje om gezellig een kopje koffie te drinken of wat te buurten over vroeger. Natuurlijk kan men hiervoor ook terecht bij het Ontmoetingscentrum Onder de Linde, maar er kunnen diverse redenen zijn die zo’n bezoek onmogelijk maken. Dan is het prettig om thuis in de vertrouwde omgeving bezoek te krijgen van een vrijwilliger van de bezoekdienst.

Het sociaal karakter hierbij is van groot belang. Door regelmatig bezoek te krijgen kan men deel blijven uitmaken van onze samenleving. Bezoekactiviteiten kunnen onder andere bestaan uit koffiedrinken, buurten, kaarten, spelletjes doen, samen wandelen of fietsen met de duofiets of samen een bezoek brengen aan het ontmoetingscentrum, afhankelijk van de mobiliteit van de bezoekontvanger. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Het voornaamste doel is om contact te blijven houden met de samenleving. Bezoek kan ook dienen als ontlasting van een al aanwezige mantelzorger. De mantelzorger kan er tijdens zo’n bezoek even tussenuit om zijn of haar zinnen te verzetten. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Het bezoek heeft puur een sociaal karakter. Er worden geen huishoudelijke taken verricht.

We streven ernaar om een vaste vaste vrijwilliger te koppelen aan de bezoekontvanger om op die manier ook een vertrouwensband op te bouwen, zodat men niet steeds wordt geconfronteerd met een andere bezoeker.

Wat en voor wie?

Alle inwoners van Schaijk kunnen een beroep doen op de bezoekdienst als zij daar behoefte aan hebben.
De dienst heeft een sociaal karakter, is niet leeftijdgebonden en kan zowel in een tijdelijke als permanente behoefte voorzien.

Hoe gaat het in zijn werk?

U meldt zich aan, of wordt aangemeld, bij de coördinator van de bezoekdienst.

Nadat u bent aangemeld, volgt er een persoonlijk gesprek met de coördinator. In dit gesprek wordt er kennis met u gemaakt en wordt er besproken wat de dienst voor u kan betekenen. Alle mogelijkheden en wensen worden met u doorgenomen. U kan aangeven of u tijdelijk of permanent gebruik wil maken van de dienst.

Naar aanleiding van dit gesprek gaat de coördinator op zoek naar een vrijwilliger. Deze vrijwilliger neemt contact met u op en maakt samen met u afspraken over de frquentie, de duur en de invulling van het bezoek.

U krijgt zoveel mogelijk te maken met dezelfde vrijwilliger.

Coördinator
Ria Derks
Telefoon: 0486-461989
Mobiel:   0638115949
Email: derks798@ziggo.nl

Overige informatie

We verwachten dat er steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van onze bezoekdienst. Om aan die vraag te kunnen blijven voldoen, hebben we natuurlijk ook meer vrijwilligers nodig. Indien u zich daartoe geroepen voelt, schroomt u zich dan niet u als vrijwilliger op te geven. Veel dorpsgenoten zullen u dankbaar zijn!

U kunt zich hiervoor aanmelden bij:

Frans van der Zanden
Tel: 0486-462580
Mobiel: 0625324622
E-mail: f.zanden97@gmail.com 

Ria Derks
Telefoon: 0486-461989
Mobiel: 0638115949
Email: derks798@ziggo.nl
 
Rikie Vogels van der Heijden
Telefoon: 0486-463910

Mobiel: 0625234224
Email: apavogels@home.nl

Riky den Brok
Telefoon: 0486-462543

Mobiel: 0625240105
Email: rikydenbrok@home.nl

Lea Jans
Telefoon: 0486-461496

Mobiel: 0622193088
Email: leajans@hetnet.nl

Alle diensten

Speciaal voor de zorgbehoevende inwoners van Schaijk is een klussendienst voor kleine klusjes in en om het huis.

De bezoekdienst zorgt ervoor dat mensen die eenzaam zijn of slecht van huis kunnen van tijd tot tijd bezoek ontvangen.

De vervoersdienst zorgt ervoor dat mensen met een mobiliteitsprobleem toch op hun bestemming kunnen komen.

 Vrijwilligers zijn bereid om met en voor diegenen die dat niet helemaal zelfstandig kunnen, boodschappen te doen.

De zorgcoöperatie heeft de beschikking over een duofiets. Deze duo-fiets kan door zowel leden als niet-leden gehuurd worden. Samen genieten van een mooie fietstocht in de natuur, uw zorgcoöperatie maakt het mogelijk!

Mantelzorgcafé

Aan alle inwoners van Landerd bieden we dit programma aan. Jong of oud, wel of geen mantelzorger. U bent vrij om de plaats van de themabijeenkomsten te kiezen, ongeacht uw woonplaats. Deelname is gratis.

Lijn 254 rijdt de route van het centrum Schaijk, via Reek en Zeeland, richting ziekenhuis Bernhoven met als eindpunt het ziekenhuis. Betalen kan met de OV-chipkaart of door het kopen van een dagkaart bij de chauffeur.

Scroll naar boven