Organisatie

Het bestuur van Zorgcoöperatie Schaijk

Piet Hein Jonkergouw

Piet Hein Jonkergouw

Voorzitter

info@zorgcooperatieschaijk.nl

Vacature

Secretaris/Bestuurslid

info@zorgcooperatieschaijk.nl

Kees Laurenssen

Penningmeester

info@zorgcooperatieschaijk.nl

Moniek Reuzenaar

Bestuurslid

info@zorgcooperatieschaijk.nl

Nol de Jong

Bestuurslid

info@zorgcooperatieschaijk.nl

Jan de Leur

Bestuurslid

info@zorgcooperatieschaijk.nl

Missie & visie

Ouderen en mensen met een beperking zijn gebaat bij (zorg)mogelijkheden in de omgeving waar zij wonen. Om dit te realiseren is in 2011 de vereniging Zorgcoöperatie Schaijk opgericht. De vereniging is gebaseerd op solidariteit, lees het ‘geven en nemen’-principe.

De Zorgcoöperatie Schaijk heeft zich als doel gesteld dat inwoners van Schaijk en met name kwetsbare mensen van 0 tot 100 jaar zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen door het organiseren van aanvullende diensten. Het ontmoetingscentrum Onder de Linde is daarvan het eerste voorbeeld. Er is een informatiepunt, boodschappen- en vervoersdienst, een bezoekdienst en een klussendienst opgericht.

De zorgcoöperatie heeft zich ingezet om een wijkverpleegkundige in Schaijk te krijgen om die mensen te ondersteunen daar waar deze gezondheid (even) niet lukt. De wijkverpleegkundige zoekt hiermee samen met de inwoner naar manieren of wegen hoe dit beter of opnieuw vorm te geven. 

Deze wijkverpleegkundige maakt ook deel uit van het eerstelijnsteam van onder andere de huisartsen en de thuiszorg. Ons streven hierbij is een goede aansluiting tussen professionele zorgaanbieders en de activiteiten (van de vrijwilligers) van de zorgcoöperatie.

Daarnaast is sinds 2016 binnen zorgcoöperatie Schaijk een jeugd preventiewerker actief, die samen met inwoners, zorgprofessionals, scholen, buurtsportcoaches en diverse organisaties die met kinderen en jongeren te maken hebben, signalen en trends signaleert, adviseert, oppakt of doorverwijst. Zorgcoöperatie Schaijk wil er zijn voor alle inwoners van Schaijk.

Een ander belangrijk doel is het vergroten van de onderlinge solidariteit in Schaijk door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar iedereen van kan profiteren. Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Vragen? Neem contact met ons op.

Scroll naar boven