Wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundige als zichtbare schakel in Schaijk. Door de participatiemaatschappij verwacht de overheid dat de burgers steeds meer zelf gaat oplossen. Een samenleving waarin wij elkaar ondersteunen en helpen om zodoende onszelf te kunnen redden en minder afhankelijk te zijn van de overheid. Deze zelfredzaamheid kunnen we bereiken wanneer iedereen doet wat hij kan en verantwoordelijkheid neemt voor zijn leven. Dat kun je natuurlijk niet alleen, maar samen kunnen we veel! Het bestuur van de zorgcoöperatie wilde daarbij een onafhankelijke professional aan het werk hebben. Dit is een wijkverpleegkundige geworden die dichtbij en vanuit de burger van Schaijk kan werken.

Mijn naam is Hilda de Jongh sinds begin 2022 werkzaam als wijkverpleegkundige in Schaijk. In Ontmoetingscentrum Onder de Linde aan de Hofke 2 in Schaijk heb ik een kantoortje, waar ik u na het maken van een afspraak kan ontvangen. We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen en daar geef ik graag gehoor aan.

Wat doet de wijkverpleegkundige van de Zorgcoöperatie?

We spreken sinds de noodzakelijke vernieuwingen in de gezondheidszorg steeds meer van positieve gezondheid. Dit houdt in dat we niet meer denken in termen van ziek en gezond. Gezondheid is veel meer dan een gezond lichaam. Gezondheid is ook vrienden hebben, meedoen, weten waar je goed in bent, energie hebben om iets te ondernemen, je gelukkig voelen en erbij horen. Gezondheid geeft je de mogelijkheid, om aan te passen, zelf de regie te voeren over je lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. De meeste mensen zijn hier prima toe in staat. Maar er zijn ook mensen die hier om wat voor reden dan ook, meer moeite mee hebben.

Eén van de taken van de wijkverpleegkundige van de zorgcoöperatie is om mensen te ondersteunen daar waar het met deze gezondheid (even) niet goed gaat. We zoeken samen naar manieren of wegen hoe de gezondheid kan verbeteren. Alles met het doel: iedereen met plezier en zo lang mogelijk, zelfstandig deelnemen aan de samenleving. Ik werk hiervoor nauw samen met vele vrijwilligers en netwerken binnen Schaijk en met professionele organisaties die in Schaijk werkzaam zijn.

Hoe kunt u mij bereiken?

Scroll naar boven